The Lords of the Fallen_02

تیزر گیم پلی Lords of the Fallen World of the Dead and Brutal Bosses را آشکار می کند


ارباب افتادگاناکشن-RPG آینده Hexworks و دنباله‌های مشابه Souls 2014 CI Games، یک تیزر گیم‌پلی جدید در The Game Awards 2022 دریافت کردند. عادل، جنی که به زودی زنده می شود. علاوه بر دنیای زندگان، دنیای مردگان نیز وجود دارد که تهدید می کند.

به لطف لامپ های عرفانی، می توانید به دنیای مردگان بروید، گنج های جدید را کشف کنید و حتی روح دشمنان خود را دستکاری کنید. پس از مرگ، باید در زندگی پس از مرگ بشتابید زیرا موجودات کابوس وار شما را تعقیب می کنند تا دوباره زنده شوید.

همراه با نقشه ای پنج برابر اندازه اصلی، ارباب افتادگان نه کلاس شخصیت و صدها سلاح، از جمله Knight، Rogue، و Fire Apprentice را کشف کنید. بازی انفرادی و co-op در کمپین موجود است که در آن با انواع NPC ها با دستور کار مواجه خواهید شد.

ارباب افتادگان در سال 2023 برای PS5، Xbox Series X/S و PC عرضه می شود.نویسنده: Ravi Sinha