the elder scrolls online

The Elder Scrolls Online: Necrom توسعه بعدی MMORPG است.


استودیو آنلاین Zenimax پیشرفت‌های جدید زیر را اعلام کرد: کتیبه های بزرگ آنلاینبا عنوان نکروم، توسعه، بازیکن را به یک منطقه جدید می برد.

The Elder Scrolls Online: Necrom در قلمرو شبه جزیره تلوانی و آپوکریفا برگزار خواهد شد.

جزئیات بیشتر در مورد این توسعه پس از Xbox و Bethesda’s Developer_Direct فاش خواهد شد. استودیو جزئیات بیشتری را در مورد چیزهای جدید در گسترش و مناطق جدید آن به اشتراک خواهد گذاشت.

The Elder Scrolls Online: Necrom قرار است در تاریخ 5 ژوئن برای PC و در 20 ژوئن برای Xbox One و Xbox Series X/S منتشر شود.

تمام فصل های گذشته برای مدت زمان محدودی به صورت رایگان در دسترس هستند. این بدان معناست که بازیکنان می توانند بیش از 20 DLC مختلف منتشر شده را بازی کنند. کتیبه های بزرگ آنلاین از زمان انتشار بازی.

کتیبه های بزرگ آنلاین برای PC، PS5، PS4، Xbox One و Xbox Series X/S موجود است.نویسنده: Shunal Doke