Street Fighter 6 - Manon

Street Fighter 6 – گیم پلی بازی جدید ویترین ویدیویی Marisa vs Manon


Capcom یک ویدیوی جدید Developer Match منتشر کرده است. مبارز خیابانی 6ماریسا در Fête Foraine با Manon روبرو می شود. این فقط مقدمه ای بر مکانیک نیست، بلکه راهی برای مقایسه سبک های آنهاست. آن را در زیر بررسی کنید.

سبک مبارزه ماریسا این است که با استفاده از ناک بک و عجله حرکات ویژه (از جمله Drive Impact) رودررو مبارزه می کند. او به شدت ضربه می زند و اگر تنها بماند آسیب جدی وارد می کند. از سوی دیگر، مانون یک گیره‌باز است که با حرکات باله مانند دشمنان را به سمت خود می‌کشد.

پس از آن، او می‌تواند انواع پرتاب‌های جودو را آزاد کند، اما دامنه ضربات او را نیز نمی‌توان دست کم گرفت. مبارز خیابانی 6 در تاریخ 2 ژوئن برای PS4، PS5، PC و Xbox Series X/S در دسترس است. برای جزئیات بیشتر از گیم پلی، آخرین تریلر را اینجا ببینید. از آخرین ویژگی های این بازی مبارزه ای، از جمله World Tour و Battle Hub مطلع شوید.نویسنده: Ravi Sinha