Overwatch 2 - Kiriko_03

Overwatch 2 – پوست فصل 3 Kiriko لو رفت


در فصل 2 از overwatch 2 تیم Blizzard Entertainment طی چند هفته آینده به تدریج جزئیات بیشتری از فصل 3 را فاش خواهد کرد. با این حال، تایید شده است که یک Battle Pass جدید با 80 رتبه پاداش آرایشی وجود دارد. هیچ چیزی به طور رسمی تایید نشده است، اما به نظر می رسد که یک پوسته Legendary به بیرون درز کرده است.

Chirico پوستی با موتیفی تقریباً شبیه ملکه دریافت خواهد کرد، همانطور که _FireMonkey در توییتر Battle.net مشاهده کرد. نماد Battle Pass نشان می دهد که می توان با دور زدن سطح Premium به دست آورد، که ممکن است به موضوع کلی فصل 3 اشاره کند. با این حال، به نظر می رسد که کمبود گزینه های پاداش را برطرف می کند.

overwatch 2 موجود بر روی Xbox One، Xbox Series X/S، PS4، PS5، PC و Nintendo Switch. می‌توانید بررسی ما از بازی را در اینجا بررسی کنید، اما از آن زمان تا کنون تغییراتی در تعادل، قهرمان‌های اضافی و موارد دیگر ایجاد شده است.

نویسنده: Ravi Sinha