Fate Samurai Remnant

Fate/Samurai Remnant اعلام شد – اکشن RPG برای PS4، PS5، Nintendo Switch و PC در سال 2023 عرضه می شود


Koei Tecmo و Type Moon اعلام کردند سرنوشت / باقیمانده ساموراییاکشن RPG جدید در دنیای Fate. این بازی دارای یک جنگ جام مقدس جدید به نام Waxing Moon Ritual خواهد بود و امسال برای PS4، PS5، Nintendo Switch و PC منتشر خواهد شد.

اطلاعات کمی در مورد نحوه بازی آن – به سبک Musou – وجود دارد جنگجوی سلسله یا بیشتر شبیه نیوبا این حال، داستان یک جنگجوی فرضی دوران ادو را دنبال می کند که استاد می شود و یک خدمتکار را احضار می کند.

Aniplex نیز در هیئت مدیره است و “همکاری تولید” را ارائه می دهد، بنابراین کات سین ها واضح به نظر می رسند.

با یکدیگر سرنوشت / باقیمانده سامورایی، همچنین در Koei Tecmo قلب های وحشی ماه آینده منتشر می شود گاریو: سلسله مرگ در ماه مارس منتشر شد. بعد، ظهور رونین، به طور انحصاری برای PS5 در سال 2024 عرضه خواهد شد.نویسنده: Ravi Sinha