warzone 2.0

نقشه کوچک آینده Call of Duty: Warzone 2.0 جزیره Ashika نام خواهد داشت


Call of Duty: Warzone 2.0نقشه جدیدی که قرار است در کنار فصل دوم بازی منتشر شود، با عنوان Sea Lion Island فاش شده است و از بازیکنان می‌خواهد «از یک لحظه ذن قبل از نبرد لذت ببرند».

جزیره شیر دریایی Call of Duty: Warzone 2.0گفته می شود نقشه کوچکتر برای حالت بازی سریعتر است و از نظر اندازه با نقشه کوچکتر اصلی قابل مقایسه است. Call of Duty: Warzone.

Call of Duty: Warzone 2.0فصل 2 اوایل این ماه اعلام شد. به عنوان بخشی از یک به روز رسانی بزرگ، بازی بر اساس بازخورد بازیکنان، “چند تغییر” دریافت خواهد کرد.

یکی از ویژگی های درخواستی Call of Duty: Warzone 2.0—1v1 Gulag — همچنین برای فصل 2 بازمی گردد. جزئیات بیشتر در مورد این ویژگی ممکن است با راه اندازی نقشه رسمی در اواخر امروز فاش شود.

نویسنده: Shunal Doke