تخلف ایران خودرو در پیش فروش پیکاپ فوتون اتوماتیک
تخلف ایران خودرو در پیش فروش پیکاپ فوتون اتوماتیک

تخلف ایران خودرو در پیش فروش پیکاپ فوتون اتوماتیک

تخلف ایران خودرو  دیزل در پیش‌فروش پیکاپ فوتون اتوماتیک و تغییر زمان تحویل از سوی این شرکت

بنا به اعلام مخاطبین، درحالیکه طبق بخشنامه و رسید دریافتی متقاضیان زمان تحویل پیکاپ اتوماتیک اردیبهشت ماه بوده است، این شرکت زمان تحویل مشتریان را تغییر داده و از اردیبهشت تا شهریور ماه ۱۴۰۲ تغییر داده است.

این اقدام بدون رضایت مشتریان تخلف بوده و از سوی نهادهای نظارتی بایستی پیگیری گردد.