🚘 مجموع تعداد فروش خودرو توسط شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا در سال های گذشته:

بنابر گزارش خبر گزاری دیجیتیو:

🚘 مجموع تعداد فروش خودرو توسط شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا در سال های گذشته:

🔹️سال۱۳۹۶: ۱۱۷۱۵۵۴ دستگاه

🔹سال۱۳۹۷: ۶۶۱۶۶۸ دستگاه

🔹سال۱۳۹۸: ۷۹۷۶۰۱ دستگاه

🔹سال۱۳۹۹: ۷۶۳۵۱۴ دستگاه

🔹سال۱۴۰۰: ۷۶۷۴۵۹ دستگاه

🔹نه‌ماهه ۱۴۰۱: ۷۳۴۹۶۶ دستگاه

اشتراک گذاری و حمایت

دیدگاهتان را بنویسید