قیمت بازار محصولات ایران خودرو و سایپا اعلام شد! | لیست قیمت بازار ایران خودرو و سایپا پنج شنبه 24 اسفند ماه 1401

پراید ۱۵۱ ⬅️ 272
پراید۱۳۱ م ۹۸⬅️ 305

تیبایک ⬅️ 343
تیبادو ⬅️ 348

ساینا اس⬅️ 373
شاهین ⬅️ 637

کوئیک ⬅️ 354
کوئیک آر س.قرمز ⬅️ 360
کوئیک آر س.مشکی رینگ⬅️ 365
کوییک اس ⬅️ 374.5
کوئیک اتو ⬅️ 438
کوئیک آر اتو⬅️ 451

سورن + قالپاق ⬅️ 586
سورن + رینگ⬅️ 595
سورن + مانیتور⬅️ 517
سورن + دوربین ⬅️ 622
سورن + دوگانه ⬅️ 620

پارس سال ۴۰۲⬅️ 564
پارس سفارشی رینگ ۴۰٢⬅️ 5857
پارس سفارشی مانیتور ۴۰۲⬅️ 612
پارس تیو سیمی⬅️ 633 (۴۰۲: 672)

تیپ دو ⬅️ 539
تیپ سه ⬅️ 543 (۴۰۲: 561)
رانا پلاس ۴۰۲⬅️ 543
رانا پانا⬅️ 582 (۴۰۲: 602)

پ ۲۰۷ دنده هیدرولیک⬅️ 658
پ ۲۰۷ دنده فول ۴۰۲⬅️ 705
پ ۲۰۷ دنده پانا ⬅️ 728 (مشکی ۴۰۲: 810)
پ ۲۰۷ اتو سفید.قرمز⬅️ 800 (مشکی قرمز۴۰۲: 885)
پ ۲۰۷ اتو فلز مشکی⬅️ 920
پ ۲۰۷ اتو پانا ⬅️ ***

دنا پلاس قالپاق⬅️ 733
دنا ۶ دنده ⬅️ 810
دنا اتو⬅️ 882

تارا دنده ۴۰۲⬅️ 742
تارا اتو ۴۰۲⬅️ 935

هایما (S5) مشکی⬅️ 1.340
هایما (S7) م ۴۰۲⬅️ 1.700
هایما (S8) مشکی⬅️ ***

جک (S3) مشکی⬅️ 1.235
جک (j7) مشکی⬅️ ***
جک (S5) ⬅️ 1.660
جک (T8) مشکی⬅️ 1.970

دیگ س.مشکی ⬅️ 2.220
دیگ س.مارون ⬅️ 2.275
دیگ م.مشکی ⬅️ 2.320
دیگ م.مارون ⬅️ 2.395

دیگ پرستیژ سفید.مشکی ⬅️ 2.650
دیگ پرستیژ سفید.مارون⬅️ 2.710
دیگ پرستیژ مشکی.مشکی⬅️ 2.795
دیگ پرستیژ مشکی.مارون⬅️2.875

فید۵ سفید ⬅️ 1.925
فید۵ مشکی ⬅️ 1.970
فید۷ سفید ⬅️ 2.035
فید٧ مشکی ⬅️ 2.100

ریسپکت⬅️ 1.470 (مشکی: 1.495)
تیگو۷ پرو مشکی⬅️ 2.130
تیگو٨ پرو مشکی⬅️ 2.960
تیگو۸ پرومکس مشکی⬅️ 3.530
فونیکس (fx) پرمیوم۴۰۲ ⬅️ 2.750
لاماری ۴۰۱⬅️ 2.100 (مشکی: 2.210)

اریسان۲ خاکستر ۴۰۲⬅️ 385
کارا تک ⬅️472
کارا دو ⬅️ 498
نیسان تک ⬅️ 506
نیسان دوگانه رادیال⬅️ 522
پادرا ⬅️ 595
کارون⬅️ 672
کاپرا⬅️ 1.170

اشتراک گذاری و حمایت

دیدگاهتان را بنویسید