ریزش قیمت خودرو با استیضاح وزیر |10 اردیبهشت 1402

به گزارش خبر گزاری دیجیتیو، امروز بنا بود که وزیر صمت از سوی نمایندگان مجلس استیضاح شود بنا به گفته حضرت پور؛ قبل از شروع فرآیند استیضاح قیمت خودرو به صورت نجومی شروع به کاهش کرد.

حضرت پور بیان کرد: سخنگوی شما با چه جراتی استیضاح شما را رانت ندادن به مجلس اعلام کرده است.

اگر وزیر مردم است چرا باندهای مافیای خودرو خودشان را به آب و آتش میزنند.

چرا خبر استیضاح شما قیمت دنا را ۷۰ میلیون کاهش داد در صورتی که تا زمان اعلام وصول قیمتها افزایش می یافت.

اگر استیضاح پارسال انجام می شد امروز وضعیت کشور اینطور نبود.

با توجه به اتفاقات اخیر باید دید که این رویه کاهش قیمت به صورت موقتی انجام می شود یا اینکه قیمت خودرو در جهت رسیدن به ثبات واقعی و به صورت کاهشی خواهد بود.

اگر قیمت خودرو به صورت کاهشی باشد، باید دید واکنش نمایشگاه داران به چه صورت خواهد بود؟

هنوز خودرو سازانی همچون سایپاSaipa Motor Co و ایرانخودرو IKCO در خصوص این اتفاق اظهار نظری نکرده اند و واکنشی به این خبر را منتشر نکرده اند باید دید که ریزش قیمت های بازار چه تاثیری روی خودرو سازان خواهد گذاشت آیا قیمت کارخانه هم دست خوش تغییر می شود یا اینکه ثابت می ماند؟

خبرگزاری دیجیتیو

 

اشتراک گذاری و حمایت

دیدگاهتان را بنویسید